A A A

Aktuelt fra Kommuneforlaget

10-FAKTOR - Håndbok for planlegging, gjennomføring og oppfølging av KS’ medarbeiderundersøkelse

Denne boken retter seg primært mot ledere med personalansvar, men den vil også være nyttig for HR-medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og andre som er opptatt av ledelse og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.Les mer

PROLOG - Samfunnsfag for videregående

PROLOG er et nytt læreverk i samfunnsfag for videregående skole. Boka gir læreren større frihet og styrker det faglige initiativet. PROLOG følger elevene gjennom arbeidet med alle kompetansemålene i samfunnsfag. Gjennom skreddersydd stoff, eksamensoppgaver og fordypning utvikles ferdighetene som læreplanen krever.Les mer

Gir kommunene NYE muligheter

I oktober lanserte Kommuneforlaget dataverktøyet KF Analyse. Med dette skal norske kommuner kunne se trender og utvikling fra et stort datamateriale på en ny og enklere måte.Les mer

Ny bok fra Terje Melaas

Se meg, jeg vil leke! er tittelen på Melaas sin nye bok. Boka er en vitamininnsprøyting om lekens verdi og den voksnes rolle.Les mer

Konstante spenninger - KS i den norske modellen

Dette er et historieverk som dokumenterer historien om KS, fra den spede start og fram til vår tid.Les mer

Hverdagsrehabilitering

Kommuneforlaget har i samarbeid med KS utviklet et digitalt verktøy for å kartlegge effekten av hverdagsrehabilitering. Verktøyet gir anledning til å registrere brukernes funksjons- og mestringsnivå, samt dokumentere utviklingen av kommunens ressursinnsats.Les mer

Møt oss her

eKommune 2016

22. - 23 september

Servicekonferansen 2016

27.-28. oktober

Vis alle