KF Sosial har blitt til KF Inkludering

I tråd med innspill fra kunder og nyutvikling har KF Sosial blitt utvidet og forbedret!

KF Sosial har fått et større innhold, og har skiftet navn til KF Inkludering. Nytt er innhold knyttet til introduksjonsloven, bosetting og flyktninger. Alt er tilpasset kommunens rolle og plikter. KF Inkludering vil fortsatt ha innhold knyttet til økonomisk rådgivning og sosiale tjenester.

KF Inkludering vil få stadig mer innhold i tiden fremover, og vi setter stor pris på alle innspill og tips til innhold.

Interessert i KF Inkludering?

Les mer her eller kontakt oss!