Bilde av Knut Petter Leinan

Knut Petter Leinan

Produktansvarlig

Produktansvarlig KF Bedre styring, KF Analyse, FRYD, Hverdagsrehabilitering og Heltidsmodellen.